Noudamme ja myymme huonekalusi | Löydä laadukkaita huonekaluja jopa -80% uusien hinnoista | Turvalliset maksutavat

Mjuk-palvelu

Mjuk Group AB (Y-tunnus 2988359-9) (“Mjuk” tai ”Me”) tuottaa käytettyjen kalusteiden ja sisustusesineiden myyntipalveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Kalsuteiden myyntimuoto on komissiokauppa, jossa tuotteen omistaja (”Myyjä”) on  yksityishenkilö tai yritys, mutta ostaja (”Ostaja”) ostaa ja tekee kaupan Mjukin kanssa.Hyväksyessään myyntitoimeksiannon ennen kalusteen noutoa Myyjä hyväksyy nämä myyntiehdot. Mjuk käsittelee, kuvaa, hinnoittelee, paketoi ja varastoi kalusteet myyntiprosessin ajaksi. Kun tuote on ostettu Mjuk huolehtii kalusteen toimittamisesta Ostajalle. Mjuk vastaa mahdollisista palautuksista ja niiden käsittelystä käsittelystä, asiakaspalvelusta sekä myyntituottojen maksamisesta Myyjälle.Mjuk soveltaa käytettyjen tavaroiden myynnissä arvonlisäverolain (AVL 79 a §) mukaista marginaaliverotusmenettelyä. Käytettyjen tuotteiden arvonlisävero on  siis 0 %. Sen sijaan mahdollisissa muissa tuotteissa, yritysmyyjien tuotteissa sekä postituskuluissa on 24 % arvonlisävero.Mjuk pidättää oikeuden ehtojen muutoksiin koska tahansa. Muutosoikeus koskee myös hinnoittelua, myyntiprosessia ja myyntituotto-osuuksia/ komissioa.

Myytävät kalusteet

Mjuk noutaa myytäväksi käytettyjä kalusteita ja sisustusesineitä. Tuotetyypit joita myymme ovat sohvat, tuolit ja nojatuolit, pöydät, valaisimiet ja kaapit sekä hylly ja muut säilytyskalusteet. Sänkyjä ja kodinkoneita Mjuk ei myy. Kalusteiden on oltava laadukkaita ja myyntikelpoisia mikä edellyttää sitä, että kaluste on hyväkuntoinen ja ehjä. Kalusteessa ei esimerkiksi voi olla isoja repeämiä tai rakenteellisia vaurioita. Mjuk käsittelee kaikki myyntiin otettavat Kalusteet mutta pintynyttä liikaa emme kuitenkaan saa irti emmekä täten voi ottaa likaisia tuotteita myyntiin. Mjuk pidättää oikeuden valita mitkä tuotteet ottaa myyntiin Myyjän toimittamien tietojen peruteella ja jokaisen Kalusteen on läpäistävä Mjukin laatukriteerit. Jokaisen tuotteen kunto ja myyntikelpoisuus arvioidaan erikseen Myytävillä tuotteilla on oltava käypä jälleenmyyntiarvo joka on minimissään 130 € isoille kalusteille (kahden kannettava) ja 25 € pienille kalusteille (yhden kannettava). Tästä johtuen esimerkiksi monet Ikea-tuotteet saattavat olla jälleenmyyntiarvoltaan liian alhaisia eikä niitä täten oteta myyntiin.

Kalusteiden hinnoittelu

Ennen myyntitoimeksiannon hyväksymistä Myyjä saa Mjuilta arvion Kalusteen jälleenmyyntiarvioin sekä ansainta-arvioin. Myyntihinta asetetaan kunnon, iän merkin, markkinahinna ja tarpeen perusteella. Mjuk pidättää oikeuden koska tahansa laskea myyntihintaa alkuperäiserstä arvioista prosessin aikana 50% mikäli esimerkiksi tuotteen kunto on selkeästi huonompi kuin odotettua tai erilaisen alennuskampanjoiden yhteydessä. Premium tuotteiden kohdalla  pohjahinta on 25% alempi kuin alkuperäisen hinta-arviohaarukan alaraja. Mjuk ilmoittaa aina erikseen myyjille jos huonekalu luokitellaan Premium-tuotteeksi. Mjuk ei laske myyntihintaa tämän alle ilman Myyjältä erikseen saatua suostumusta.

Vastuu

Onnistuneen noudon jälkeen Mjuk-kantaa kalusteesta vastuun myyntiprosessin läpi. Mikäli kaluste vaurioituu niin ettei se enää kelpaa myytäväksi asiasta ilmoitetaan erikseen Myyjälle ja Mjuk-hyvittää kalusteen näiden ehtojen mukaisesti.  Mjukin vastuu rajoittuu maksimissaan 50%: iin Kalusteen käyvästä arvosta . Mjuk ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai tapahtumasta, joka ei ole voinut olla kohtuudella ennakoitavissa tai jonka seurauksia ei olisi voinut välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa työtaistelutoimenpide, henkilökunnan sairastuminen, tulipalot, luonnonkatastrofit, ja mahdolliset häiriöt kuljetuskalusteistossa.

Myyntiaika ja myymättä jäänneet tuotteet

Mjuk sitoutuu myymään tuotteita vähintään 6 kk ajan. Kuuden kuukauden kuluttua, mikäli Kalustetta ei ole saatu myytyä, Mjuk ottaa yhteyden Myyjään, joka voi päättää mikäli Kalusteen myyntiä jatketaan, Kaluste lähetetään takaisin myyjälle ilmaiseksi tai Kaluste lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Ilmainen kuljetus rajoittuu kuitenkin pääkaupunkiseudulle. Muissa tapauksissa myymättä jääneet tuotteet voi noutaa Mjukin varastosta. Myyjälle ilmoitetaan sähköpostitse myynnin etenemisestä, myydyistä tuotteista ja mahdollisista tuotevarauksista.

Myyntikanavat

Kalusteiden ensisijainen myyntikanava on Mjukin oma verkkokauppa mutta Mjuk pidättää oikeuden käyttää myös muita myyntikanavia Kalusteen myynnissä. Mjuk voi käyttää myös nettihuutokauppoja, suoramyyntiä tai kumppaneidensä verkkokauppoja Kalusteen myynnin edistämiseksi. 

Palvelualue

Mjuk palvelee ostajia ja noutaa Kalusteita myytäväksi pääsönteisesti Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista ja Helsingistä. Palvelua tullaan pian laajentamaan muihin kapunkeihin ja maanosiin. Kalusteet myydään kuitenkin melkein maanlaajuisesti ja kuljetetaan Ostajan kotiin missä hän sitten asuukin Etelä Suomen alueelle. Kumppaneiden kautta Mjuk myy myös Premium tuotteita kansainvälisesti.

Kalusteen nouto

a) Mjuk noutaa kunkin esineen siitä paikasta, sinä päivänä, jotka sopimuksen osapuolet ovat sopineet sivuston kautta myyntitoimeksiannon allekirjoittamisen jälkeen (“Noutoajankohta” ja jokainen tällainen noutotapahtuma, “Nouto”).

b) Noutopaikan on oltava Sivustossa määritellyllä palvelualueella (Pääkaupunkisuetu: Helsinki, Vantaa, Espoo) siitä päivästä lähtien, kun tämä sopimus on pantu täytäntöön. Jos Noutopaikka sijaitsee nykyisen palvelualueen ulkopuolella, Mjuk voi mitätöidä tämän sopimuksen ja jättää Esineen noutamatta

c) Myyjä voi siirtää noutoajankohdan milloin tahansa mutta viimeistään neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen sovitun mukaista noutopäivää. Esimerkiksi: jos Myyjä valitsee Noutoajankohdaksi keskiviikon (17:00-19:00) on Myyjän on ilmoitettava Mjukille ajankohdan siirrosta viimeistään maanantaina kello 17.00

d) Myyjän vastuulla on toimittaa Mjukille kaikki olennaiset tiedot tuotteesta tai kohteen noutamisesta riippumatta siitä, kysyvätkö sivustossa olevat kysymykset nimenomaan tätä tietoa. Vaikka Mjuk on tehnyt parhaansa pyytääkseen kaikkia tietoja, jotka ovat todennäköisesti tuotteen myynnin kannalta olennaisia, ja jos jokin tärkeä tieto tuotteesta ei ole erikseen pyydetty sivustosta, myyjän vastuulla on olla ennakoivasti ja oikea-aikaisesti, tarkasti ja täydellisesti, ilmoita tästä Mjukille.

e) Mikäli Myyjä ei ole paikalla tai tavoitettavissa Mjukin saapuessa noutamaan kalusteita Mjukilla on oikeus periä 50 euron maksu Myyjältä epäonnistuneesta noudosta kulujen kattamiseksi. Riippumatta siitä, mitä näissä ehdoissa tai muussa Myyjän ja Mjukin välisessä sopimuksessa on määritelty, Mjukilla on oikeus kieltäytyä ottamasta mitään Kalustetta myytäväksi milloin tahansa, kun Mjuk on suorittanut tarkastuksen noudon aikana. Mjukin ei tarvitse erikseen esittää syytä päätökseen olla ottamatta Kalustetta.

f) Myyjä myöntää täten Mjukille oikeuden kuvata tai tallentaa kohteen noudon aikana, kuten Mjukin sisäisen laatutarkastuksen ja nouto-ohjeiden mukaan vaaditaan.

Kalusteen omistajuus

a) Mjukia ei missään vaiheessa pidetä Kalusteen omistajana vaikka Kaluste onkin Mjukin hallussa. Myyjä pysyy kalusteen omistajana koko myyntiprosessin läpi kunnes Kaluste on myyty. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia ja saada Kalustetta takaisin Mjukilta kesken myyntiprosessin kun myyntitoimeksianto on hyväksytty. Mikäli kalustetta ei saada myytyä neljän kuukauden aika Myyjä voi vaatia sen takaisin yllä olevien ehtojen mukaisesti.

b) Ostajan ostaessa Kalusteen Mjuk-storesta Kalusteen omistajuus siirtyy Myyjältä Kalusteen ostajalle.

Tuoton jako

a) Myyjän myyntituotto lasketaan myyntihinnasta maksuvälinekulujen jälkeen (0.35 senttiä verkkopankkimaksuissa ja ~2% korttimaksuissa). Vintage tuotteita kansainvälisesti markkinoitaessa, myyntituotto lasketaan kansainvälisten myyntikumppaneiden palkkion jälkeen. Komissiomalli toimii niin, että Myyjä ansaitsee 60% myyntihinnan osuudesta, joka ylittää 15€ pienistä, 35€ keskisuurista ja 65€ suurista huonekaluista. Myyjä ansaitsee 70% myyntihinnan osuudesta, joka ylittää 1000 euroa. Mjuk maksaa jokaisen myydyn Kalusteen myyntihinnasta myyntituotto-osuuden Myyjälle kun Kaluste on myyty. Loppuosan Mjuk Komissioprosentti määräytyy lopullisen jälleenmyyntihinnan mukaan. Lisätietoa komissioprosentista löydät verkkosivujen välilehdeltä ”Mitä se maksaa?”. Mjuk ottaa komission ostajan maksamasta hinnasta maksuvälinepalkkoiden jälkeen ja loput tienesteistä maksetaan Myyjälle alla, kohdassa ”c)” määritellyllä tavalla. Mjuk ei erikseen peri maksua mistään myyntiprosessin vaiheesta ja kattaa kulunsa ainoastaan jälleenmyyntihinnasta saadusta komissiosta.

b) Mjuk maksaa Myyjälle säilytyksen Myyjän Sivuston kautta toimittaman pyynnön perusteella. Mjukilla ei myöskään ole velvollisuutta missään Myyjän säilyttämisessä aikaisintaan kolmekymmentä (30) päivää siitä, kun Mjuk on vastaanottanut sovellettavan maksun.

c) Mjuk maksaa myyjälle Myyjälle tämän sopimuksen nojalla maksettavat määrät tilisiirrolla Myyjän myyntitoimeksiannon hyväksymisen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille tai erikoistapuaksissa muulla kohtuullisella Mjukin valitsemalla menetelmällä. Myyjän vastuulla on toimittaa Mjukille kaikki tarvittavat tiedot maksun suorittamista varten.

d) Myyntituotot maksetaan Myyjälle vasta, kun maksu Kalusteesta on kokonaisuudessaan saatu Ostajalta ja maksupalvelutarjoajalta. Klarnalla tuoton myyntihinnan tilitys Mjukille kestää noin 2 viikkoa. Tuotot maksetaan Myyjille kerran viikossa, joka keskiviikko sitä myötä kun Mjuk on vastaanottanut myyntihinnan maksupalveluntarjojalta. Ennen kun maksu voidaan suorittaa on Ostajalle taattava 14 päivän lakisäätteinen palautusoikeus verkkokaupasta ostetutsta ja vastaanotetusta tuotteesta.

f) Mikäli Myyntituottoa on yhden kuukauden jaksolla kertynyt vähemmän kuin 30 €, jää se odottamaan ja huomioidaan seuraavan kuukauden Myyntituotossa. Kaikki maksamattomat Myyntituotot tilitetään viimeistään Myyntiajan päättymisen jälkeen, seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Minimisumma lopputilityksissä on 30 €.

Maksu-, osto- ja myyntiehdot

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Klarna Oy (2247127-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Klarna Oy näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Klarna Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Klarna Oy, y-tunnus: 2247127-6
Korkeavuorenkatu 34
00130 Helsinki
Puhelin: 09 689 883 01
www.klarna.com/fi

Lisäehdot

Maksuhäiriötilanteessa Mjuk tai sen kumppani käynnistää perintäprosessin ja kattaa perinnästä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Mikäli luttotappiotilanteita ilmenee kyseisen Kalusteen myyntituottoa ei Mahdolliset riidat ja erimielisyydet Myyjä voi saattaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita tai erimielisyys päätyy tuomioistuimeen, riita käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Ilmiselvien virheiden ilmetessä, esimerkiksi huonekalujen hinnoittelussa, Mjukilla on oikeus perua tapahtunut kauppa ja jättää virheellisesti hinnoiteltu huonekalu toimittamatta. Tällöin Mjuk palauttaa kauppasumman ostajalle tilisiirrolla.

Mjuk-Storen ehdot

Mjuk Group AB (Y-tunnus 2988359-9) (“Mjuk” tai ”Me”) myy käytettyjä kalusteita ja sisustusesineiden yli 18 vuotiaille yksityishenkilöille ja yrityksille.  Sovellamme käytettyjä kalusteita myytäessä sovellettaan arvonlisäverolain (AVL 79 a §) mukaista marginaaliverotusta, joten myytävien tavaroiden arvonlisävero on 0 %. Jotkin yksittäiset tuotteet saattavat olla Mjukin omistuksessa myytäessä jolloin arvolisävero on lakisääteinen 24% . Kuljetusmaksuihin sisältyy myös 24 % arvonlisävero. Tuotteet toimitetaan Ostajalle Mjukin omasta tai logistiikkakumppanin varastosta. Toimitus on maanlaajuinen ja kuljetusmaksu määräytyy Ostajan etäisyyden ja Kalusteen koon perusteella Mjuk pidättää oikeuden hintojen ja kuljetusmaksujen ja -ehtojen muuttamiseen koska tahansa.

Kalusteiden kunto

Mjuk-storessa myytävät tuotteiden laatu on tarkistettu Mjukin toimesta ja ne on käsitelty ennen myyntiinlaittoa. Suurin osa Mjukin myymistä Kalusteista ovat käytettyjä tai antiikkisia Kalusteita ja ne myydän siinä kunnossa kun ne ovat. Mjuk tähtää täyteen avoimuuteen ja pyrkii aina mainitsemaan Kalusteen mahdollisista puutteista, mutta on luonnollista, että Kalusteissa on kulumaa ja ajan patinaa. Mjukin viisi kuntoluokitusta kertovat jokaisen yksittäisen tuotteen kunnosta.

Kalusteen tilaaminen

Tilaukset tehdään Mjuk-store verkkokapassa osoitteessa www.mjuk.fi tai muuta Mjukin hyödyntämää myyntikanaavaa käyttäen.Mjuk lähettää tilausvahvistuksen sähköpostitse Ostajalle, jolloin tilauksesta tulee sitova.  Voit myös rekisteröityä ja luoda itsellesi käyttäjätilin , jolloin voit tarkistaa tilauksesi sisällön myös omalla sivulla. Mjuk käsittelee kaikkia kaikkea asiakastietoa luottamuksellisesti. Tilauksen ja oston yhteydessä ilmoitettuja yhteystietoja ja maksutietoja käytetään ainoastaan tilauksen toimitukseen tai mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseen. Tilauksen yhteydessä Ostaja hyväksyy toimitusehdot, ja sitoutuu täten noudattamaan niitä.  Mikäli Mjuk sivustolla esintyy hinnoittelu-, laskenta tai kirjoitusvirheitä, Mjuk ei ole velvollinen toimittamaan tuotteita näiden virheellisten tietojen mukaisesti ja ne korjataan ennen tilauksen täytäntöä. Tällaisessa tilanteessa Ostaja voi luonnolisesti päättää haluaako edelleen tilata kalusteen korjatuin ehdoin.

Hinnat ja toimituskulut

Voit valita toimitustavaksi kotiinkuljetuksen. Jotkin tuotteet voit halutessasi noutaa itse Suoraan Mjukin varastolta Rajamaankuja 7stä, Espoosta. Noudosta sovitaan erikseen ja Mjuk-tiimi on yhteydessä sinuun valitessasi noudon toimitustavaksi. Kalusteen hintaan ei itsessään kuulu toimitusta ja toimituskulut määräytyvät Kalusteen koon ja Ostajan asuinpaikan/toimitusosoitteen mukaan. Kuljetusmaksuerittely näkyy kassa sivulla. Joissain tapuksissa esimerkiksi osana kampanjoita kotiinkuljetus saattaa sisältyä myytävän kalusteen hintaan ja tästä mainitaan tällöin erikseen myynti-ilmoituksessa.

Maksaminen

Mjuk tukee kaikkia normaaleja ja turvallisia maksutapoja aina verkkopankkimaksusta luottokorttimaksuun. Verkkopankkimaksulla tai luottokortilla maksaessa saajana näkyy Mjuk Group AB. Maksu onnistuu myös helposti myös MobilePay-sovellusta käyttämällä.

Toimitusaika

Mjuk toimittaa kalusteen suoraan Ostajan kotiin logistiikkakomppanin avulla. Mjuk pidättää oikeuden jakaa asiakkaan yhteystiedot kuljetusliikkeen kanssa jotta Kaluste voidaan toimittaa asiakkaalle. Logistiikkakumppanin edustaja ottaa yhteyden ostajaan ja sopii erikseen Kalusteen toimituksesta puhelimitse tai sähköpostitse. Keskimääräinen toimitusaikamme on 4 arkipäivää mutta saattaa vaihdella paikkakunnan mukaan. Mjuk ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Mjuk ilmoittaa huomattavista poikkeuksista toimitusaikoihin verkkosivuillaan.

Kalusteen palauttaminen

Tuotteilla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15§:n mukainen 14vrk:n etämyyntiä koskeva palautusoikeus. Palautuksen yhteydessä Ostajan om ilmoitettava yhteystietonsa sekä sähköpostiin lähetetty Mjuk-store kuitin numero. Tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se oli vastaanotettaessa. Palautuksen jälkeen kauppasumma palautetaan asiakkaalle viivytyksettä, viimeistään 30 vrk:n kuluttua tavaran takaisin saannista. Mjuk ei hyväksy hyväksyä palautusta, mikäli tuote ei ole sama tai vastaavassa kunnossa kuin vastaanotettaessa. Lisäohjeita kalusteen palautukseen liittyen saat soittamalla numeroon +358 400 844 584 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@mjuk.fi. Huomioithan, että alkuperäisiä toimituskuluja ei hyvitetä kalustetta palauttaessa ja, että Ostajan on itse kustannettava palautuksen kuljetuskustannukset.  Luottokortilla ja verkkomaksuilla tehtyjen ostosten palautukset maksetaan kahden viikon välein.

Reklamaatiot

Asiakkaan tulee viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vastaanotosta tehdä reklamaatioilmoitus virheellisestä tuotteesta Mjukille joko puhelimitse p. +358 400 844584 tai sähköpostitse osoitteeseen info@mjuk.fi. Mjuk ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat asiakkaan puolella olevasta seikasta, kuten Kalusteen väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta.

Muut ehdot

Mjuk.fi-sivuston käyttö

Tämä sopimus edellyttää, että myyjä syöttää tiettyjä tietoja ja tehdä tiettyjä valintoja tämän sopimuksen yhteydessä Sivuston kautta. Myyjän Sivuston käyttöä ohjaa se, että tietyt Mjuk.fi verkkosivuston käyttöehdot (“Käyttöehdot”), jotka täten liitetään tähän sopimukseen. Jokaisella aktivoidulla termillä, jota käytetään tässä sopimuksessa, mutta jota ei ole muuten määritelty, on käytössään ehtojen mukainen merkitys.

Päivitetään…
  • Ostoskori on tyhjä.